Ống nghe 3M Littmann Classic II Infant Stethoscope

Liên hệ

  • Ống nghe khám tổng quát, sơ sinh 2 mặt

0989006050