Máy xông khí dung Maxwill MCN-S600C

700.000 

Kích thước: 285 x 180 x110 mm
Trọng lượng (gồm cả pin): 2.09 kg

0989006050