Kính hiển vi 1 mắt L1000A / L1000B

3.600.000 

0989006050