Đai số 8 Orbe H1

130.000 

Neo ép, cố định xương đòn.

0989006050