Cồn y tế 90 độ

31.000 

Nồng độ cồn: 90 độ

0989006050